Distribucija s osobnošću

Novost u Nestec portfoliju - Liongard Roar

Roar automatizira kompletan proces analize korisničkih sustava i pruža detaljne informacije o ključnoj korisničkoj infrastrukturi i svim izmjenama unutar nje. Pomoću inspektora koji konstantno nadziru korisničku infrastrukturu Roar prikuplja podatke i šalje ih na lokaciju po Vašoj želji (ticketing sustav ili sustav za upravljanje dokumentacijom).

Uspješni MSP (eng. Managed Service Provider) programi - Fully Managed

Kada se radi o programima IT usluga, program upravljanih usluga (eng. Managed services) je program najviše razine. Sastoji se od svih usluga uključenih u program proaktivnih usluga, ali za razliku od programa proaktivnih usluga uključuje neograničenu podršku za fiksnu mjesečnu naknadu. To znači da je iznimno važno pravilno predvidjeti vrijeme potrebno za otklanjanje poteškoća i uračunati ga u mjesečni trošak prije nego što klijentu pošaljete svoju ponudu ili ugovor. Međutim i u ovom programu postoje određena izuzeća. Stvari poput rada na projektima, zamjene hardvera, oporavak sustava od katastrofa (poplava, požar, potres) i oporavak od sigurnosnih proboja su izvan dosega ovog programa. Svi problemi s korisničkim hardverom, softverom i mrežnim sustavom spadaju u program upravljanih usluga i otklanjanje istih potrebno je uračunati u cijenu ovog programa. Program upravljanih usluga prebacuje odgovornost za kompletno korisničko okruženje s korisnika u ruke pružatelja IT usluga.

Uspješni MSP (eng. Managed Service Provider) programi - Proactive

Program proaktivne podrške je zapravo prvi pravi MSP (eng. Managed Service Provider) program s naše liste. To je prvi program s kojim zauzimamo holistički pristup kada je u pitanju upravljanje klijentskim okruženjima. S proaktivnim programom stavljamo sve klijentske uređaje (servere, radne stanice, mobilne i mrežne uređaje itd.) pod preventivan nadzor. Program se fokusira na prevenciju problema, a cilj mu je osigurati stabilnost informacijskog sustava i nesmetani kontinuitet poslovanja.

Uspješni MSP (eng. Managed Service Provider) programi - A la Carte

'A la Cart' ponuda omogućava korisnicima da odaberu jednu ili više usluga iz vaše ponude. Kroz komunikaciju s korisnikom potrebno je prikupiti informacije o korisničkom sustavu i odrediti tip usluge (ili kombinaciju više njih) koja najbolje odgovara njihovim potrebama. Svaki poslovni sustav je specifičan i prednost 'A la Cart' programa je ta što svaki korisnik kroz konzultacije s pružateljem usluga može odabrati tip usluge koja najbolje zadovoljava njihove potrebe.

Kako izgraditi uspješan MSP (eng. Managed Service Provider) program

Iznimno važna komponenta svakog MSP (eng. Managed Service Provider) programa je kreiranje dinamične kombinacija usluga. Specifični zahtjevi poslovanja, zrelost i financijska situacija mogu znatno utjecati na tip usluge koja najbolje odgovara potrebama korisnika. Prilikom kreiranja vaših usluga potrebno je uzeti u obzir sve navedene aspekte i kreirati ponudu kombinacijom različitih programa kako bi bili u stanju udovoljiti zahtjevima potencijalnih klijenata.

<< < Stranica 1 od 4 > >>